top of page

Vettä varten

Puhdasta vettä tulevaisuudessakin – dataan perustuva vesijärjestelmien hallinta

 
 

 

 

Vesihuoltoverkostojen hallintaa tiedolla johtaen

Kestävä & Uusiutuva

Näkymättömissä maan alla olevan infrastruktuurin ylläpidossa todelliseen tietoon perustuvan päätöksenteon merkitys korostuu. Olemassa olevan datan, paikkatiedon ja verkostoon asennettavien IoT-mittausten avulla verkostojen hallintaa voidaan toteuttaa tiedolla johtaen kestävä kehitys ja resurssien järkevä käyttö huomioiden.

Turvallinen & Luotettava
 

Verkostopaineiden hallinta, vuoto-vesimäärien seuranta ja viemäritukok-sista varoittaminen ovat esimerkkejä datapohjaisista palveluista, joiden avulla verkostoa hallitaan tiedolla johtaen. Lisääntyvän tiedon ja suunnitelmallisen ja ennakoivan toiminnan avulla taataan huippuluokan vesihuoltopalvelut myös tulevaisuudessa.

Selvää säästöä

Tiedolla johtaminen muuttaa verkostoinvestointien päätöksenteon ajattelumallia pysyvästi. Tehtävät toimenpiteet ja investoinnit pystytään perustelemaan korkealaatuisen datan ja analytiikan avulla. Toimintaa pystyy priorisoimaan ja tehtyjen toimenpitei-den vaikuttavuutta voidaan seurata.

 a professional photo of a water utility manager using a data driven cloud service based a

Palvelumme

Tutustu tapaamme toteuttaa vesihuoltoverkostojen hallintaa dataan perustuen. Kerättävän datan ja kehittyneen analytiikan avulla voimme yhdessä parantaa vesihuoltoverkoston toimintaedellytyksiä ja palvelutasoa. Ongelmat voidaan havaita ennen vahinkojen syntymistä. Näin varmistamme tehokkaan ja laadukkaan toimintatavan verkostojen hallinnassa.

Viemäriverkostojen hallinta

Jätevedenpumppaamoilla kerättävää dataa hyödyntäen pystytään selvittämään viemäriverkoston vuotavimmat osa-alueet. Viettoviemärissä tehtäviä IoT-mittauksia automaattisesti analysoimalla saadaan selville vuotovesi-määrät ja padotustilanteet eri osissa verkostoa. Toimitamme kenttälaitteita vesisyvyyden, virtaamaan ja vedenlaadun jatkuvatoimiseen mittaamiseen viemäriverkostossa.

User interface for measurement data

Vesijohtoverkostojen hallinta

Lisää tietoa ja ymmärrystä vesijohtoverkoston virtaustilaan ja vedenlaatuun liittyen verkoston eri osissa. Tarkkaile virtaamia, painetasoja, mahdollisia paineiskuja, paineenkorotuspumppaamoi-den toimintaa, vuotovesimääriä sekä talousveden laatua koko verkossasi ja ohjaa resursseja sinne missä niitä kipeimmin tarvitaan.

laiteasennukset_kaynnissa_jukka_heinonen_hsy.jpg

Laitteet, asennukset ja huolto

Me Preventoksella toimitamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarpeisiisi. Huolehdimme, että saat laadukkaat kenttälaitteet asennettuna ja ylläpidettynä. Varmistamme, että data liikkuu ja tallentuu tietoturvallisesti. Jalostamme datasta tietoa päätöksenteon tueksi tarpeesi mukaan. 

 
 

 

 

Referenssit

Hulevesi

2024

Virtausmittauspalvelu jätehuoltopaikalle

Jätekukko Oy

Hulevesi

2023

Varastosäiliöiden tilavuuden valvontapalvelu

Jätekukko Oy

Hulevesi

2023

Sade-, virtaus- ja tasomittauspalvelu tulvariskialueella

Kuopion kaupunki

Vesihuolto

2024

Paineen ja painetransienttien mittauspalvelu

Kuopion Vesi Oy

Hulevesi

2023

Kaupunkialueen sademittauspalvelu

Kuopion kaupunki

Jätevesi

2023

Taso- ja virtausmittauspalvelu viettoviemäriin

Kuopion Vesi Oy

Hulevesi

2023

Sadevesijärjestelmän sade-vuoto-virtausmalli

Kuopion kaupunki

Jätevesi

2023

Vuotoarvio pumppaamotietopalveluun perustuen viettoviemärien osalta

Sastamalan Vesi

Jätevesi

2023

Jätevesiviemärien ylivuoto- ja tulvahälytyspalvelu

Seinäjoen Vesi

Meidän 
Tarina

Preventos Informatics Oy on vuonna 2018 perustettu tietopalveluja tarjoava yritys.

Lisätietoja meistä ja palveluistamme saat ottamalla yhteyttä info@preventos.fi sähköpostitse.

Tutustu meihin

Pasi Pajula

  • Toimitusjohtaja

  • puh. +358 45 78702969​

Mikko Pääkkönen

  • Tietohallintojohtaja

  • puh. +358 50 3560545

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa  etunimi.sukunimi@preventos.fi

bottom of page