Preventos Informatics Oy

Teemme työtä parantaaksemme vesihuollon turvallisuutta ja kustannustehokkuutta sekä pienentääksemme vesialan hiilijalanjälkeä. Preventos on perustettu vuonna 2018 ja tähtäämme merkittäväksi suomalaiseksi informaatio- ja asiantuntijapalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Haluamme auttaa ja palvella niin pieniä vesihuollon toimijoita kuin isojakin vesilaitoksia ja teollisuuden yrityksiä Suomessa ja maailmalla. Toimimme myös nimellä Preventos Vesitekniikka.

Palvelut

Vesijärjestelmien seurantapalvelut

Preventos tarjoaa vesijärjestelmien automatisoitua seurantapalvelua vesihuoltolaitoksille, kiinteistöille ja teollisuuden toimijoille. Palvelujen avulla saat lähes reaaliaikaista tietoa vesijärjestelmän toiminnasta jonka avulla voit esimerkiksi tunnistaa vuototilanteet nopeasti, ennakoida veden käyttöä ja suunnitella verkoston saneeraus- ja huoltotoimenpiteitä. Palvelu sisältää myös helppokäyttöisiä omaisuudenhallinnan työkaluja, joiden avulla voit esimerkiksi siirtää verkostotiedot sähköiseen muotoon ja tarkasteltavaksi karttakäyttöliittymän avulla.

Asiantuntijapalvelut

Preventos tarjoaa vesitekniikan alan asiantuntijapalveluja liittyen vesihuollon suunnitteluun, rakentamiseen, saneeraukseen ja automaatiojärjestelmien käyttöönottoon. Lisäksi olemme vahvoja myös jatkuvatoimisen seurannan suunnittelussa ja toteutuksessa, mittausdatan analysoinnissa ja erilaisten tietotekniikan ratkaisujen suunnittelussa sekä toteutuksessa.

Vesityökortti-koulutuspalvelut

Pidämme vesityökorttikoulutuksia ja niihin kuuluvia testejä yleisissä koulutustilaisuuksissa tai tarjouksen perusteella. Järjestämme koulutusta ja testausta sekä vesijohtoverkosto -kortille että vesilaitos -kortille. Ilmoittaudu yleisiin koulutustilaisuuksiin tai pyydä tarjous ryhmäkoulutukselle sähköpostitse osoitteessa info@preventos.fi tai puhelimitse 045 78702969.

Seuraava yleinen koulutustilaisuus järjestetään maanantaina xx.x.2019 Kuopiossa.

Hinnasto

Referenssit

Iisalmen Vesi

Iisalmen Vesi, logo

Reaaliaikaisen seurantapalvelun ja aluemittausjärjestelmän toteuttaminen haja-asutusalueen vedenjakeluverkostoon.

Econet Oy

Econet Oy, logo

Aquamatrix -ultraäänivesimittarin testaaminen, mittaustiedon laadun tarkastelu ja jatkossa tehtävän tuotekehityksen suunnittelu.

Projektit

Älykkäiden vesiturvallisuuspalveluiden kehittäminen

Vipuvoimaa EU:sta logo EU-lippu logo

Preventos Informatics Oy on saanut rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) yrityksen kehittämishankkeeseen, jossa kehitetään vesihuollon digitaalisten palveluiden taustajärjestelmän älykkäitä toimintoja ja kokeillaan uusia edullisia IoT-teknologioita langattoman tiedonsiirron tarpeisiin. Hankkeen avulla tavoitellaan kokonaisvaltaisempia palveluita, jotka tulevat parantamaan erityisesti haja-asutusalueiden vesihuollon toimintavarmuutta. Hanke toteutetaan 8.11.2018-31.5.2020 välisenä aikana.

Reaaliaikainen seuranta osana pohjavesien riskinhallintaa

Hallituksen kärkihankkeet -logo

Reaaliaikaisten vedenlaadun mittausjärjestelmien soveltaminen ja käyttöönotto vedenottamoilla on selkeä mahdollisuus toteuttaa ja varmistaa kuluttajille jaettavan veden turvallisuutta. Pohjavesien turvaaminen reaaliaikaisella seurannalla -hankkeessa selvitetään pohjavesien laatuun kohdistuvia uhkatekijöitä erityisesti pienillä pohjavedenottamoilla sekä testataan reaaliaikaisia monitorointimenetelmiä näiden uhkien hallintakeinona. Tutkimuskohteena hankkeessa on neljä pohjavedenottamoa eri puolelta Suomea. Preventos vastaa hankkeessa reaaliaikaiseen monitorointiin soveltuvan mittaustiedon analysointimenetelmän kehittämisestä ja toteuttaa kehitystyöhön perustuvan pilotin vedenottamojen tarpeisiin soveltuvasta jatkuvatoimisesta seurantajärjestelmästä. Hanketta koordinoi THL ja toteuttajina ovat myös Oulun yliopisto ja EHP Environment Oy. Hanke toteutetaan 1.10.2018-31.3.2020 välisenä aikana.

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pohjavesien-turvaaminen-reaaliaikaisella-seurannalla-sipo-