Pieksänkosken vesiosuuskunta

Vesimittarin lukemien ilmoittaminen

Mittarin tunnus on esimerkiksi mittarissa oleva tunniste tai muu mittarin yksilöivä tunniste. Esimerkiksi: mittari 1, navetta, sauna.
Ilmoita mittarin käyttöpaikan katuosoite.
Ilmoita mittarin lukema kokonaislukuna.
Ilmoita puhelinnumero kansainvälisessä muodossa. Suomen maakoodi on +358. Maakoodin jälkeen operattoritunnuksen ensimmäistä nollaa ei merkitä. Esimerkiksi: +358501234567.
Vapaa palaute kenttään voit kirjoittaa esimerkiksi mittarin vaihtumisesta tai laskutustietojen muutumisesta.
Tarkista tiedot ja vahvista, että olet tarkastanut tiedot